در حال بارگذاری ...

زهرا صبری

تولد  : تهران ـ 1345‏
تخصص : کارگردان، طراح صحنه، طراح و سازنده عروسک‌‏ ‏
تحصیلات : کارشناس طراحی صحنه از دانشگاه آزاد اسلامی، 1379
اجراها :


نمایش

نویسنده ،کارگردان:‏ ‏

    "مروارید مرمری‌" تهران، تئاترشهر، تالار شماره2؛ 1369‌‏

نویسنده، کارگردان، طراحی صحنه و ساخت و طراحی عروسک:‏

    ‏"‌رهبانو‌" تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی؛ 1375‏

    ‏"ایست، زندگی‌"‌ تهران، دانشکدهه سینما و تئاتر؛ 1377‏

    ‏"صندوق جادو‌"؛ تهران، تالار هنر؛ 1379‌‏

    ‏"‌طوطی پر"‌ تهران، تئاترشهر، تالار نو؛ جشنواره بین‌المللی عروسکی؛ 1385‏

کارگردان، بازی، طراحی صحنه، ساخت و طراحی عروسک:‏ ‏

    "چرا؟‌"‌ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1373‌‏

    ‏"دختر انار‌" تهران، تالار هنر؛ 1381‏

کارگردان، ساخت و طراحی عروسک:‏

    ‏"هشت لحظه‌" نویسنده (حسین مهکام) تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو، دهمین جشنواره ‏بین‌المللی عروسکی ؛ 1384‌‌ ـ ترکیه، جشنواره؛ 1388‏ ‏‌‏

کارگردان ، طراحی صحنه: ‏

    ‏"مراد " تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1375‌‏

    ‏"بهجت‌"؛ تهران، تئاترشهر، تالار نو؛ 1381‌‏ ‏

    "دوستت‌ دارم با صدای آهسته‌" نویسنده (چیستا یثربی) تهران، تئاترشهر، تالار سایه؛ 1382‌‏

کارگردان، طراحی لباس و طراحی عروسک:‏

    ‏"‌زمین و چرخ" تهران، تئاترشهر، کارگاه نمایش؛ 1387ـ فرانسه؛ 1388ـ آلمان؛ 1388‏


کارگردانی:

ننه دلاور و فرزندان او ١٣٩٣ چهارسو 

خانه برنارداآلبا ١٣٨٩ سالن سایه
تایک بشمار ١٣٩١ کارگاه نمایش 

    بازی:‏ ‏

    "چیزی شبیه به زندگی‌" (حسین پناهی) تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1376‏ 

طراحی صحنه:‏

    ‏"بازی هفتم‌" (شبنم طلوعی) تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی؛ 1377‏

    ‏"ماریای بی‌نام" (نرگس هاشم‌پور) تهران، تئاترشهر، تالار سایه؛ 1380‏

    ‏"خواستگاری آبجی خانم" (فهیمه میرزاحسینی) تهران، اداره تئاتر؛ 1387‏

طراحی و ساخت عروسک:‏ ‏

    "تیاتر اجباری" (حسین کیانی) تهران، تئاترشهر، تالار قشقائی؛ 1383
جوایز:‏ 

دریافت اول نمایشنامه‌نویسی برای نویسندگی نمایشنامه"رهبانو‌"‌ از جشنواره دانشجویی، ‏دانشکده سینما ـ تئاتر؛ 1377‏ 

دریافت دوم کارگردانی "‌رهبانو‌"‌ از جشنواره دانشجویی‌ دانشکده سینما ـ تئاتر؛ 1377‏ 

دریافت دیپلم افتخار بهترین کار فلسفی "‌هشت لحظه" از جشنواره بین‌المللی عروسکی پراگ‌؛ ‏‏1385 ‏ 

دریافت لوح تقدیر و تندیس جشنواره و جایزه اول نمایش پراگ "زمین و چرخ"؛ 1388‏ 

فعالیت‌ها:‏ 

داوری جشنواره عروسکی دانشجویی،دانشکده سینما تئاتر،1378‏ 

داوری جشن بازیگر1382‏ 

داوری جشن بازیگر1383‏

 کارگردانی مراسم اختتامیه جشنواره دانشجویی عروسکی؛ 1385‏ 

کارگردانی مراسم اختتامیه جشنواره بین‌المللی دانشجویی؛ 1385‏ 

داوری جشنواره عروسکی رضوی استانی؛ 1386‏ 

داوری جشنواره عروسکی بین‌المللی دانشجویی؛ 1386‏ 

داوری جشن بازیگر؛ 1386‏ 

داوری جشن بازیگر؛ 1387‏ 

داوری بخش سنتی جشنواره بانوان؛ 1388‏

به روز شده: 1388/8/12


نمایش

نویسنده ،کارگردان:‏ ‏

    "مروارید مرمری‌" تهران، تئاترشهر، تالار شماره2؛ 1369‌‏

نویسنده، کارگردان، طراحی صحنه و ساخت و طراحی عروسک:‏

    ‏"‌رهبانو‌" تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی؛ 1375‏

    ‏"ایست، زندگی‌"‌ تهران، دانشکدهه سینما و تئاتر؛ 1377‏

    ‏"صندوق جادو‌"؛ تهران، تالار هنر؛ 1379‌‏

    ‏"‌طوطی پر"‌ تهران، تئاترشهر، تالار نو؛ جشنواره بین‌المللی عروسکی؛ 1385‏

کارگردان، بازی، طراحی صحنه، ساخت و طراحی عروسک:‏ ‏

    "چرا؟‌"‌ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1373‌‏

    ‏"دختر انار‌" تهران، تالار هنر؛ 1381‏

کارگردان، ساخت و طراحی عروسک:‏

    ‏"هشت لحظه‌" نویسنده (حسین مهکام) تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو، دهمین جشنواره ‏بین‌المللی عروسکی ؛ 1384‌‌ ـ ترکیه، جشنواره؛ 1388‏ ‏‌‏

کارگردان ، طراحی صحنه: ‏

    ‏"مراد " تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1375‌‏

    ‏"بهجت‌"؛ تهران، تئاترشهر، تالار نو؛ 1381‌‏ ‏

    "دوستت‌ دارم با صدای آهسته‌" نویسنده (چیستا یثربی) تهران، تئاترشهر، تالار سایه؛ 1382‌‏

کارگردان، طراحی لباس و طراحی عروسک:‏

    ‏"‌زمین و چرخ" تهران، تئاترشهر، کارگاه نمایش؛ 1387ـ فرانسه؛ 1388ـ آلمان؛ 1388‏

    بازی:‏ ‏

    "چیزی شبیه به زندگی‌" (حسین پناهی) تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1376‏ 

طراحی صحنه:‏

    ‏"بازی هفتم‌" (شبنم طلوعی) تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی؛ 1377‏

    ‏"ماریای بی‌نام" (نرگس هاشم‌پور) تهران، تئاترشهر، تالار سایه؛ 1380‏

    ‏"خواستگاری آبجی خانم" (فهیمه میرزاحسینی) تهران، اداره تئاتر؛ 1387‏

طراحی و ساخت عروسک:‏ ‏

    "تیاتر اجباری" (حسین کیانی) تهران، تئاترشهر، تالار قشقائی؛ 1383
جوایز:‏ 

دریافت اول نمایشنامه‌نویسی برای نویسندگی نمایشنامه"رهبانو‌"‌ از جشنواره دانشجویی، ‏دانشکده سینما ـ تئاتر؛ 1377‏ 

دریافت دوم کارگردانی "‌رهبانو‌"‌ از جشنواره دانشجویی‌ دانشکده سینما ـ تئاتر؛ 1377‏ 

دریافت دیپلم افتخار بهترین کار فلسفی "‌هشت لحظه" از جشنواره بین‌المللی عروسکی پراگ‌؛ ‏‏1385 ‏ 

دریافت لوح تقدیر و تندیس جشنواره و جایزه اول نمایش پراگ "زمین و چرخ"؛ 1388‏ 

جوایز بین المللى
جایزه بزرگ از جشنواره بانیالوى لهستان ٢٠١٢
جایزه اول کارگردانى از جشنواره عروسک نیز انسان است لهستان
٢٠١٢
جایزه بهترین خلاقیت از جشنواره عروسک نیز انسان است لهستان ٢٠١٢
جایزه بهترین کار فلسفى از جشنواره پراگ٢٠٠٨

فعالیت‌ها:‏ 

داوری جشنواره عروسکی دانشجویی،دانشکده سینما تئاتر،1378‏ 

داوری جشن بازیگر1382‏ 

داوری جشن بازیگر1383‏

 کارگردانی مراسم اختتامیه جشنواره دانشجویی عروسکی؛ 1385‏ 

کارگردانی مراسم اختتامیه جشنواره بین‌المللی دانشجویی؛ 1385‏ 

داوری جشنواره عروسکی رضوی استانی؛ 1386‏ 

داوری جشنواره عروسکی بین‌المللی دانشجویی؛ 1386‏ 

داوری جشن بازیگر؛ 1386‏ 

داوری جشن بازیگر؛ 1387‏ 

داوری بخش سنتی جشنواره بانوان؛ 1388‏

به روز شده: 1395/07/18