در حال بارگذاری ...

مجید عباسیان

تولد  : 1366اصفهان
تخصص :
تحصیلات : دیپلم؛ 1384
اجراها :
بازی در نمایش"زائر" به کارگردانی"مجید کیمیایی‌پور"؛ اصفهان، نگارستان امام خمینی، تالار آمفی تئاتر شهید بهروز؛ 1379 
بازی در نمایش"نگاهی از پشت پنجره عمو حیدر" به کارگردانی"تقی محمدی"؛ اصفهان، تالار آمفی تئاتر شهید بهروز؛ 1380 
بازی در نمایش"به سوی غرب" به کارگردانی"مصطفی شیرخوانی"؛ اصفهان، تالار آمفی تئاتر شهید بهروز؛ 1380 
بازی در نمایش"گربه مشدی صفر" به کارگردانی"محسن صفری"؛ تهران، کانون بعثت؛ 1382 
کارگردانی و بازی در نمایش"قصه سراب" نوشته"مجید کیمیایی‌پور"؛ تهران، کانون فجر؛ 1382 
بازی در نمایش"ارباب پاکروان و نوکرش ماهک خوش سیما" به کارگردانی"محمدحسین ناصربخت"؛ تهران، تالار مولوی؛ 1384 
بازی در نمایش"مرثیه عشق" به کارگردانی"عبدالرضا فریدزاده"؛ تهران، حوزه هنری، تالار مهر؛ 1385 
بازی در نمایش"فراق" به کارگردانی"محمدعلی بخشنده"؛ تهران، حوزه هنری، تالار اندیشه؛ 1385 
بازی در نمایشنامه‌خوانی"افسانه" به کارگردانی"محمدعلی بخشنده"؛ تهران، اداره تئاتر، خانه نمایش؛ 1385


به روز شده: 1385/8/17