در حال بارگذاری ...

نگین صادقی‌پور

تولد  : 1346 تهران
تخصص :
تحصیلات : کارشناسی ارشد کارگردانی، بازیگری از دانشگاه آزاد؛ 1379
اجراها :
کارگردانی نمایش"کلاغ" نوشته"سیمین امیریان"؛ تهران، جشنواره دانش آموزی؛ 1369 
بازی در نمایش"ساحره سوزان" به کارگردانی"اکبر زنجان‌پور"؛ تهران، تالار سنگلج؛ 1370 
کارگردانی نمایش"شاپرک خانوم" نوشته"بیژن مفید"؛ تهران، جشنواره دانش آموزی؛ 1370 
بازی در نمایش"بهرام چوبینه" به کارگردانی"قطب‌الدین صادقی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1371 
بازی در نمایش"مرغ دریایی" به کارگردانی"اکبر زنجان‌پور"؛ تهران، تالار وحدت؛ 1372 
کارگردانی و بازی در نمایش"البته واضح و مبرهن است که..."؛ اجرا تهران، تالار فارابی؛ 1378
بازی در نمایش"شکارگاه ممنوع" به کارگردانی"نادر برهانی‌مرند"؛ تهران،‌ تئاترشهر، تالارچهارسو؛ 1378 
نگارش و کارگردانی نمایش"آی با کلاه آی بی کلاه"؛ تهران،‌ حوزه هنری؛ 1378 
کارگردانی نمایش"مرگ در می‌زند" نوشته"وودی آلن"؛ تهران،‌ حوزه هنری؛ 1378 
کارگردانی نمایش خیابانی"نقال و مرگ"؛ تهران؛ 1379 
عروسک گردانی در نمایش"رویا و خواب" نوشته"شعله پاک‌روان"؛ تهران، فرهنگسرای اشراق(جشنواره تئاتر عروسکی بین‌المللی)؛ ‌1379
کارگردانی نمایش"علی بونه گیر" نوشته"مریم نعمت طاوسی"؛ تهران(جشنواره استانی)؛ 1379 
کارگردانی نمایش"لانه" نوشته"ناصر فروغ"؛ تهران،‌ جشنواره دانش آموزی سراسر کشور؛ 1368 ؛ جشنواره رشد؛‌1380 
نگارش و کارگردانی نمایش"آخرین دیدار"؛ تهران،‌ حوزه هنری؛ 1381 
نگارش و کارگردانی نمایش"در انتظار موعود"؛ تهران، حوزه هنری؛ ‌1383 
نگارش و کارگردانی نمایش"خدا اینترنت را از ما نگیره"؛ تهران، جشنواره جوان سوره؛ 1383 
بازی در نمایش"ارباب پاکروان و نوکرش ماهک خوش سیما" به کارگردانی"محمدحسین ناصربخت"؛ تهران، تالار مولوی؛ 1384 
نگارش و کارگردانی نمایش‌نامه‌خوانی"شهر بی دروازه" ؛تهران، تالار مولوی؛ 1384 
نگارش و کارگردانی"راه را نشانم بده"؛ تهران‌،‌ هنرستان سوره؛ 1384


به روز شده: 1385/7/26