در حال بارگذاری ...

مهدی آب‌شیرینی (کاشان)

تولد  : کاشان 1366
تخصص :
تحصیلات : دیپلم ریاضی
اجراها :


نوازنده موسیقی در نمایش"جناغ" به کارگردانی"محمدعلی بخشنده"؛ تهران، اداره تئاتر؛ 1384
نوازنده موسیقی در نمایشنامه‌خوانی"افسانه" به کارگردانی"محمدعلی بخشنده"؛ تهران، اداره تئاتر؛ 1385
توضیحات:
به روز شده: 1385/9/17