در حال بارگذاری ...

حامد ذبیحی

تولد  : 1364میانه
تخصص :
تحصیلات : کارشناسی نمایش عروسکی از دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
اجراها :
عروسک‌گردانی در نمایش"عبد صالح" به کارگردانی"سعید میرزایی"؛ تهران، حوزه هنری، تالار مهر؛ 1382 
عروسک‌گردانی در نمایش"اپرای خورشید" به کارگردانی"وحید شاکری"؛ تهران، دانشگاه تهران، تالار سمندریان(هشتمین جشنواره عروسکی دانشجویی)؛ 1383 
عروسک‌گردانی در نمایش"خوشا به حال بردباران" به کارگردانی"الهام شیرازی"؛ تهران، کانون پرورش فکری، تالار گلستان؛ 1384 
عروسک‌گردانی در نمایش"خاله پیرزن و عمو نوروز" به کارگردانی"مریم برزوئیان"؛ تهران، دانشگاه تهران، تالار سمندریان و تهران، تالار هنر؛ 1384 
عروسک‌گردانی در نمایش"تجربه ده عمل ساده" به کارگردانی"پوپک عظیم‌پور"؛ تهران، ورزشگاه قبا؛ 1384 
عروسک‌گردانی در نمایش"خواب" به کارگردانی"ناصر نجفیان"؛ تهران، تالار هنر(جشنواره عروسکی دانشجویی)؛ 1385 
عروسک‌گردانی در نمایش"سندباد" به کارگردانی"وحید شاکری"؛ تهران، تالار مولوی(جشنواره عروسکی دانشجویی)؛ 1385 
نگارش و کارگردانی نمایش"مرگ مبارک"؛ تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی(جشنواره بین‌المللی عروسکی تهران ـ مبارک)؛ 1385 
بازی در نمایش"پروا" به کارگردانی"فرزاد امینی"؛ تهران، تالار کوچک مولوی؛ 1385 
نگارش و کارگردانی نمایش"مرگ مبارک"؛ تهران، تئاترشهر، تریای تالار چهارسو؛ 1385 
دستیار کارگردان و مشاور عروسکی در نمایش"منظومه موربی‌ملکه" به کارگردانی"ناصح کامکاری"؛ تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی؛ 1385 


دریافت جایزه اول عروسک‌گردانی از هشتمین جشنواره عروسکی دانشجویی برای نمایش"اپرای خورشید"؛ 1383
عضویت در شورای مرکزی کانون نمایش دانشگاه تهران؛ 1384 ـ 1383
پست الکترونیکی: hamed.zabihi@gmail.com

به روز شده: 1385/11/24