در حال بارگذاری ...

پرویز پورحسینی

تولد  : 1320 تهران
تخصص : بازیگر، کارگردان
تحصیلات : کارشناسی نمایش از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران، 1354
اجراها :
تئاتر:
بازی در نمایش”شش شخصیت در جستجوی نویسنده“به کارگردانی”پری صابری“؛ ایران؛ ایتالیا؛1342 
بازی در نمایش”مرغ دریایی “به کارگردانی”پری صابری “؛ تهران، انجمن ایران و فرانسه؛ 1343 
بازی در نمایش”گناهکاران بی گناه “به کارگردانی”خانم لرتا “؛ تهران، تئاتر کسری؛ 1344 
بازی در نمایش”لئوکاریا “به کارگردانی”حمید سمندریان “؛ تهران، انجمن ایران و فرانسه؛ 1344 
بازی در نمایش”آندورا “به کارگردانی”حمید سمندریان “؛ تهران، انجمن ایران و آمریکا؛ 1345 
بازی در نمایش”حکومت زمان خان “به کارگردانی”رکن‌الدین خسروی “؛ تهران، تالار سنگلج ؛ 1347 
بازی در نمایش”استریپ تیز و کارول“به کارگردانی”محمدعلی کشاورز “؛ تهران، انجمن ایران و آمریکا ؛ 1348 
بازی در نمایش”اودیپ “به کارگردانی”شهرو خردمند “ ؛ تهران، کارگاه نمایش؛ 1349 
بازی در نمایش”من هربرتم “به کارگردانی”پرویز پورحسینی “؛ تهران ،دانشگاه تهران، هنرهای زیبا،تالار کوچک؛ 1349 
بازی در نمایش”ویس و رامین “به کارگردانی”آربی آوانسیان “؛شیراز، جشن هنر ؛1349 
بازی در نمایش”ارگاست “به کارگردانی”پیتر بروک “؛شیراز، جشن هنر ؛1350 
بازی در نمایش”شهر ما “به کارگردانی”داریوش فرهنگ “؛ تهران، انجمن ایران و آمریکا؛ 1350 
بازی در نمایش”نظاره گر مرگ “به کارگردانی”پرویز پورحسینی “؛ تهران، انجمن ایران و آمریکا؛1350 
بازی در نمایش”معلم من پای من “به کارگردانی”آربی آوانسیان “؛ تهران، کارگاه نمایش؛ 1350 
بازی در نمایش”باغ آلبالو “به کارگردانی”آربی آوانسیان “؛ تهران، تئاترشهر ،تالار اصلی ؛ 1351 
بازی در نمایش”جان نثار “به کارگردانی”بیژن مفید “؛ تهران، کارگاه نمایش؛ 1352 
بازی در نمایش”ترس و نکبت “به کارگردانی”بیژن مفید “؛تهران، کارگاه نمایش؛1352 
بازی در نمایش”کالیگولا “به کارگردانی”آربی آوانسیان “؛ تهران، تئاترشهر ،تالار اصلی ؛ 1353 
بازی در نمایش”انسان، حیوان، تقوی “به کارگردانی”آربی آوانسیان “؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1353 
بازی در نمایش”طلبکارها “به کارگردانی”آربی آوانسیان “؛ تهران، کارگاه نمایش؛1353 
بازی در نمایش”نامه‌هایی از من... “به کارگردانی”رضا قاسمی “؛ تهران، کارگاه نمایش؛ 1354 
بازی در نمایش”خاطرات و کابوسها...“ به کارگردانی”علی رفیعی “؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی ؛1356 
بازی در نمایش”شیون و استغاثه “ به کارگردانی”علی رفیعی “؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی ؛ 1356 
بازی در نمایش”دیوار چین “ به کارگردانی”داریوش فرهنگ “؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1356 
بازی در نمایش”جنایت و مکافات “ به کارگردانی”علی رفیعی “؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی ؛ 1356 
بازی در نمایش”نمایش بی‌کلام “کارگردانی گروهی؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو ؛ 1358 
بازی در نمایش”شاه اسکوریال “ به کارگردانی”هوشنگ حسامی “؛ تهران، تئاترشهر، تالار شماره2؛ 1358 
بازی در نمایش”تف “ به کارگردانی”بهروز غریب‌پور “؛ تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی؛ 1358 
بازی در نمایش”سیرک باشکوه “ به کارگردانی”صادق هاتفی “؛ تهران، تئاترشهر ،تالار اصلی ؛ 1360 
بازی در نمایش”بازجوئی “ به کارگردانی”فردوس کاویانی“؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو ؛ 1361 
بازی در نمایش”پرستوها“ به کارگردانی”سعید امیرسلیمانی“؛ تهران، تئاترشهر ،تالار اصلی؛ 1361 
بازی در نمایش”دکتر فاستوس “ به کارگردانی”ایرج راد “؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1362 
بازی در نمایش”ماهان کوشیار “ به کارگردانی”رضا قاسمی “؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1363 
بازی در نمایش”معمای ماهیار معمار “ به کارگردانی”رضا قاسمی “؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1365 
بازی در نمایش”شب یهودا “ به کارگردانی”پرویز پورحسینی “؛ تهران، خانه نمایش؛ 1367 
بازی در نمایش”افسانه اندوه “ به کارگردانی”جمشید ملک‌پور“ ؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو ؛ 1369 
بازی در نمایش”چراغ گاز “ به کارگردانی”شهلا میربختیار “؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو ؛ 1370 
بازی در نمایش”یادگار سال‌های شن “ به کارگردانی”علی رفیعی “؛ تهران، تالار وحدت؛ 1371 
بازی در نمایش”ماهان کوشیار “ به کارگردانی”ایرج راد “؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو ؛ 1372 
بازی در نمایش”کارنامه بندار بیرخش “ به کارگردانی”بهرام بیضایی“؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1376 ‌‌‌‌‌‌
بازی در ‌نمایش‌"پژوهشی..." به کارگردانی"آربی آوانسیان"؛ 1347 
بازی در نمایش تلویزیونی”منطقه‌ی جنگی “به کارگردانی”عباس یوسفیان “؛ شبکه٢؛ 1340 
بازی در نمایش تلویزیونی”تصادف “به کارگردانی”عباس یوسفیان “؛ شبکه٢؛ 1341 
بازی در نمایش تلویزیونی”مرد گل بر دهن “به کارگردانی”حمید سمندریان “؛ شبکه٢؛ 1341 
بازی در نمایش تلویزیونی”ارزش زغال “به کارگردانی”خانم لرتا “؛شبکه١؛ 1346 
بازی در نمایش تلویزیونی”تلافی “به کارگردانی”خانم لرتا “؛ شبکه١؛ 1346 
بازی در نمایش تلویزیونی”امولوس گنگ “به کارگردانی”خانم لرتا “؛ شبکه١؛ 1346 
بازی در نمایش تلویزیونی”آینه خیال “به کارگردانی”داود میرباقری “؛ شبکه١؛ 1363 
بازی در نمایش تلویزیونی”این شرح بی‌نهایت “به کارگردانی”اسماعیل خلج “؛ شبکه١؛ 1366 
بازی در نمایش تلویزیونی”شوق “به کارگردانی”مرتضی جعفری “؛ شبکه١؛ 1367 
بازی در نمایش تلویزیونی”عالیجناب داروغه “به کارگردانی”اسماعیل خلج “؛ شبکه١؛ 1369 
بازی در نمایش تلویزیونی”واریته آمریکایی “به کارگردانی”محمد رحمانیان ؛ شبکه١؛ 1369 
بازی در نمایش تلویزیونی”پدر زن به سلمانی می‌رود“به کارگردانی”محمد رحمانیان“؛ شبکه٢؛ 1373 
بازی در نمایش تلویزیونی”نظم “به کارگردانی”محمد رحمانیان“؛ شبکه٢؛ 1373 
بازی در نمایش تلویزیونی”خانه عروسک “به کارگردانی”منیژه محامدی “؛ شبکه٢؛ 1374 
بازی در نمایش تلویزیونی”خانه‌های اجاره‌های “به کارگردانی”محمد رحمانیان “؛ شبکه٢؛ 1375 
بازی در نمایش تلویزیونی”جان گابریل بورکمن “به کارگردانی”حسن فتحی “؛ شبکه٢؛ 1376 
بازی در نمایش تلویزیونی”قطار ارواح “به کارگردانی”رضا کرم‌رضایی “؛ شبکه۴؛ 1376 
بازی در نمایش تلویزیونی”استنطاق “به کارگردانی”فرهاد مهندس‌پور “؛ شبکه۴؛ 1377 
بازی در نمایش تلویزیونی”همه‌ی پسران من “به کارگردانی”محمد رحمانیان “؛ شبکه۴؛ 1377 
بازی در نمایش تلویزیونی”بسوی دمشق “به کارگردانی”حمید سمندریان “؛ شبکه۴؛ 1379 
بازی در نمایش تلویزیونی”یونانیان “به کارگردانی”حسین بقال‌لاله “؛ شبکه٢؛1382 
تصویر:
بازی در فیلم کوتاه”اندوه دوربین“به کارگردانی”بصیر نصیبی“؛ 1348 بازی در فیلم سینمایی”چشمه “به کارگردانی”آربی آوانسیان “؛ 1350 
بازی در فیلم کوتاه”سلندر“به کارگردانی”واروژ کریم‌مسیحی “؛ 1360 
بازی در فیلم سینمایی”کمال‌الملک “به کارگردانی”علی حاتمی “؛ 1362 بازی در فیلم سینمایی”گنج “به کارگردانی”محمدعلی سجادی “؛ 1363 
بازی در فیلم سینمایی”رابطه “به کارگردانی”پوران درخشنده “؛1364 
بازی در فیلم سینمایی”باشو غریبه کوچک “به کارگردانی”بهرام بیضایی “؛ 1364 
بازی در فیلم سینمایی”مردی که موش شد “به کارگردانی”احمد بخشی “؛ 1364 
بازی در فیلم سینمایی”خط پایان “به کارگردانی”علی طالبی “؛ 1364 
بازی در فیلم سینمایی”سراب “به کارگردانی”حمید تمجیدی “؛1364 
بازی در فیلم سینمایی”طلسم “به کارگردانی”داریوش فرهنگ “؛ 1365 
بازی در فیلم سینمایی”میهمانی خصوصی “به کارگردانی”حسن هدایت “؛ 1365 
بازی در فیلم سینمایی”ایستگاه “به کارگردانی”یدالله صمدی “؛ 1365 
بازی در فیلم سینمایی”بهار در پاییز “به کارگردانی”مهدی فخیم‌زاده “؛ 1366 
بازی در فیلم سینمایی”کشتی آنجلیکا “به کارگردانی”محمد بزرگ‌نیا “؛ 1366 
بازی در فیلم سینمایی”سفر عشق “به کارگردانی”ابوالحسن داودی “؛ 1367 
بازی در فیلم سینمایی”شب حادثه “به کارگردانی”سیروس الوند “؛1367 بازی در فیلم سینمایی”دو سرنوشت “به کارگردانی”مهران تائیدی “؛1368 
بازی در فیلم سینمایی”راز کوکب “به کارگردانی”کاظم معصومی “؛1368 
بازی در فیلم سینمایی”رنو تهران 29 “به کارگردانی”سیامک شایقی “؛ 1369 
بازی در فیلم سینمایی”چاووش “به کارگردانی”ساموئل خاچیکیان “؛ 1369 
بازی در فیلم سینمایی”اوینار “به کارگردانی”شهرام اسدی “؛1369 
بازی در فیلم سینمایی”دره شاپرک‌ها “به کارگردانی”فریال بهزاد“؛1370 
بازی در فیلم سینمایی”راه و بیراه “به کارگردانی”سیامک شایقی “؛1370 
بازی در فیلم سینمایی”روز فرشته “به کارگردانی”بهروز افخمی “؛ 1372 
بازی در فیلم سینمایی”بلندی‌های صفر “به کارگردانی”حسینعلی لیاستانی “؛ 1372 
بازی در فیلم سینمایی”عاشق فقیر “به کارگردانی” حسینعلی لیاستانی “؛ 1374 
بازی در فیلم سینمایی”حرفه‌ای “به کارگردانی”مهدی فلاح‌پور “؛ 1374 
بازی در فیلم سینمایی”فصل پنجم “به کارگردانی”رفیع پیتز “؛ 1375 
بازی در فیلم سینمایی”شب لطیف است “به کارگردانی”ایرج کریمی “؛1380 
بازی در فیلم سینمایی”رمز “به کارگردانی”محمدعلی سجادی “؛1381 
بازی در فیلم سینمایی”هفتادوسومین تن “به کارگردانی”علی موذنی “؛1382 
بازی در فیلم سینمایی”جای تو خالی “به کارگردانی”محسن قصابیان “؛ 1382 
بازی در فیلم سینمایی”آن سوی سپیده‌دم “به کارگردانی”محمد زرقانی “؛ 1383 
بازی در فیلم سینمایی”نذر “به کارگردانی”مهرداد خوشبخت “؛ 1383 
بازی در فیلم سینمایی"حضرت مریم" به کارگردانی"شهریار بحرانی"؛‌ 1379 
بازی در فیلم سینمایی"خواب لیلا" به کارگردانی"مهرداد میرفلاح"؛‌ 1385 
بازی در مجموعه تلویزیونی”زهر کوی “به کارگردانی”منصور کوشان “؛ شبکه١؛ 1361 
بازی در مجموعه تلویزیونی”امیرکبیر “به کارگردانی”سعید نیک‌پور “؛ شبکه١؛ 1364 
بازی در مجموعه تلویزیونی”روزی روزگاری “به کارگردانی”امرالله احمدجو “؛ شبکه ١؛ 1370 
بازی در مجموعه تلویزیونی”قافله عمر “به کارگردانی”مجید بهشتی“؛ شبکه١؛ 1371 
بازی در مجموعه تلویزیونی”سرزمین من و نقابداران“به کارگردانی”مرتضی جعفری“؛ شبکه١؛ 1372 
بازی در مجموعه تلویزیونی”آشپزباشی “به کارگردانی”رسول نجفیان “؛1372 
بازی در مجموعه تلویزیونی”شیخ مفید “به کارگردانی”صالح ـ مقدم “؛ شبکه٢؛ 1373 
بازی در مجموعه تلویزیونی”دنیای وارونه “به کارگردانی”بهمن زرین‌پور “،1374 
بازی در مجموعه تلویزیونی”دومین انفجار “به کارگردانی”نادر مقدس “؛؛1375 
بازی در مجموعه تلویزیونی”اتومبیل “به کارگردانی”مرضیه برومند “، شبکه۵ ؛ 1375 
بازی در مجموعه تلویزیونی”تصویر یک رویا “به کارگردانی”احمد امینی “؛ شبکه٢؛ 1376 
بازی در مجموعه تلویزیونی”روز ایپریت “به کارگردانی”احمد امینی “؛ ؛1378 
بازی در مجموعه تلویزیونی”حضرت مریم “به کارگردانی”شهریار بحرانی “؛ شبکه٢؛ 1378 
بازی در مجموعه تلویزیونی”همسفر “به کارگردانی”قاسم جعفری “؛ شبکه ٣؛ 1379 
بازی در مجموعه تلویزیونی”شب دهم “به کارگردانی”حسن فتحی “؛ شبکه١؛1380 
بازی در مجموعه تلویزیونی”ملاصدرا “به کارگردانی”حسن فتحی “؛ شبکه ١؛ 1380 
بازی در مجموعه تلویزیونی”باران عشق “به کارگردانی”احمد امینی “؛ شبکه٣؛ 1380 
بازی در مجموعه تلویزیونی”روزهای بیاد ماندنی “به کارگردانی” همایون شهنواز - تورج منصوری “؛ شبکه١؛ 1381 
بازی در مجموعه تلویزیونی”طلسم شدگان “به کارگردانی”داریوش فرهنگ “؛ شبکه ۵؛ 1382 
بازی در سریال"بافته‌های رنج" به کارگردانی"مجید بهشتی"؛ 1377 
بازی در سریال"مختارنامه" به کارگردانی"داود میرباقری"؛ شبکه 1؛ 1384 
بازی در سریال"اولین شب آرامش" به کارگردانی"احمد امینی"؛ شبکه 3؛ 1384 
بازی در سریال"یک مشت پر عقاب" به کارگردانی"اصغر هاشمی"؛ شبکه 1؛ 1385 
بازی در سریال"سایه تنهایی" به کارگردانی"بیژن شکرریز"؛ 1386


کاندیدای بهترین بازیگر نقش دوم مرد برای فیلم‌های ”طلسم“ و ”او ینار“از جشنواره فیلم فجر 
دریافت دیپلم افتخار برای بازی در فیلم سینمایی و تلویزیونی”مریم مقدس“از جشنواره فجر؛ 1379 
دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد برای تئاتر تلویزیونی”قطار ارواح“ از جشنواره سیما؛ 1380 
دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد برای فیلم”مریم مقدس“ از جشنواره حقیقت یزد؛1380 
دریافت بهترین بازیگر مرد برای نمایش تلویزیونی”بسوی دمشق“ از جشنواره سیما؛ 1382 
به روز شده 1387/8/19