در حال بارگذاری ...

احمد آقالو

تولد  : 1328 - قزوین
تخصص : بازیگر
تحصیلات : کارشناسی نمایش از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران
اجراها :

نمایش:
بازی:
"آنتیگونه در نیویورک" به کارگردانی"هما روستا"؛ تهران، تالار مولوی؛ 1386
”ادیپ“
”آنجا که ماهی‌ها سنگ می‌شوند“
”پلنگ نیمروز“
”عروسی خون“
”همشهری پرسه“به کارگردانی”مهدی هاشمی“
”ازدواج آقای می‌سی‌سی‌پی“به کارگردانی”حمید سمندریان“
”یادگار سال‌های شن“به کارگردانی”علی رفیعی“
”آئورا“به کارگردانی”آتیلا پسیانی“
”مکتب“به کارگردانی”مجید جعفری“
”تراژدی کسری“به کارگردانی”مجید جعفری“
”مجلس نامه“به کارگردانی”محمد رحمانیان“
”مصاحبه“به کارگردانی”محمد رحمانیان“
”شهادت‌خوانی قدمشاد مطرب“به کارگردانی”محمد رحمانیان“
”پل“به کارگردانی”محمد رحمانیان“
”خروس“به کارگردانی”محمد رحمانیان“
”غروب روزهای پاییز“به کارگردانی”محمد رحمانیان“
"مانیفست چو" به کارگردانی"محمد رحمانیان"؛ تهران، موسسه کارنامه؛ 1386 -تهران، محوطه تئاتر شهر؛1386
"من و مضرات دخانیات" به کارگردانی"محمد رحمانیان"؛ تهران؛ 1387
"آقای می‌سی‌سی‌پی"
تله تئاتر:
بازی:
”همه پسران من“به کارگردانی”محمد رحمانیان“
”کشتی اسپرانزا“به کارگردانی”محمد رحمانیان“
”بازرس وارد می‌شود“به کارگردانی”رضا بابک“
”کسب و کار آقای فابریزی“به کارگردانی”رضا خاکی“
”ماه پنهان است“به کارگردانی”خسرو شایسته“
"نکراسوف" به کارگردانی"محمد رحمانیان"؛ شبکه 4؛ 1386
"پسران آفتاب" به کارگردانی"محمد رحمانیان"؛ شبکه 4؛ 1387
"پسران طلایی" به کارگردانی"محمد رحمانیان"؛ شبکه 4؛ 1387
مجموعه تلویزیونی:
بازی:
"سلطان و شبان" به کارگردانی"داریوش فرهنگ"؛ 1360
"یک مشت پر عقاب" به کارگردانی"اصغر هاشمی"؛ 1386
فیلم سینمایی:
بازی:
"دادشاه" به کارگردانی"حبیب کاوش"
"ولپن" ؛1351
"پاداش" به کارگردانی"کمال تبریزی"؛ 1387
"یک تکه نان" به کارگردانی"کمال تبریزی"؛ 1381
”تمام وسوسه‌های زمین“به کارگردانی”حمید سمندریان“جوایز:
دریافت عنوان بهترین بازیگر تئاتر تلویزیونی از سومین جشن بازیگر؛ 1384
فعالیت‌ها:
پخش صدا در نمایش‌"مرغ باغ هپروت" به کارگردانی"ناصح کامکاری"؛ تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی
به روز شده در تاریخ: 1387/04/5
تاریخ فوت: 1387/09/3