در حال بارگذاری ...

امیرحسین طالبی

تولد  : 1353تهران
تخصص : بازیگر
تحصیلات : پیش دانشگاهی ادبیا ت فارسی
اجراها :

نمایش
بازی :

"بز بز قندی" ( مرحوم حلاوی ) سالن فرهنگسرای ابن سینا، همدان؛ 1361
"حیوانات جنگل " ( مرحوم حلاوی) سالن فرهنگسرای ابن سینا، همدان؛ 1361
"لاک پشت زرنگ " ( خانم صفری) کانون فکری کودکان و نوجوانان، دانشکده کشاورزی، کرج؛ 1361
"مدرسه تنبل ها" ( خانم صفری) کانون فکری کودکان و نوجوانان، دانشکده کشاورزی، کرج؛  1364
"جغد دانا" کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، دانشکده کشاورزی کرج؛ 1365
"مرده پرستان" سالن دهخدا، سالن شهرداری محمد شهر، کرج؛ 1366
"سرباز سوسول" سالن دهخدا، سالن سرم سازی ،کرج؛ 1366 و1367
"یک مشت دیوانه" (شهرام شگفت ) هشتگرد؛ 1368
" اتوبوس " ( شهرام شگفت ) سالن سینمای هجرت، کرج؛ 1370
" گدا"  (کوروش خزایی اصل ) سالن رسا لت، کرج؛ 1375
" درآن سا ل سی"  ( کوروش خزایی اصل ) کتابخانه امیرکبیر، کرج؛ 1376
" آقا رحیم و حیوانات جنگل " ( کوروش خزایی اصل ) سالن رشد، کرج؛ 1376
" افسانه من " ( کوروش خزایی اصل ) کتابخانه امیرکبیر، کرج؛ 1377
" دکتر قلابی" ( حسین کولیوند) سالن سرم سازی، کرج؛ 1378
" محراب علی(ع) " ( حسین کولیوند ) سالن چمران،سالن امام علی(ع)، کرج؛ 1378 و 1379
" عزیز مائی" ( امیر حسین طالبی ) سالن اصلاح بذر، کرج؛ 1380
" آدمک های نفرین شده " ( قاسم لطفی ) جشنواره منطقه ای، سنندج؛ 1381
"یاس کبود یثرب " ( کوروش خزایی اصل و محمد عسگری ) کرج؛ 1382 و 1386
" ردای سرخ خورشید" ( کوروش خزایی اصل و محمد عسگری ) کرج، کرمانشاه؛ 1382 و 1385
" فرق شکافته غربت "( کوروش خزایی اصل و محمد عسگری ) کرج، اهواز؛ 1382 و 1385
" باران شادی" (بابک نوری زارع ) دانشگاه سوره؛ 1383
" هفت بیجار یونانی " (پژمان بازرگان) تالار هنر، تهران، جشنواره فجر؛ 1383
" گمگشته " ( امیرحسین طالبی ) خیابانی، جشنواره دفاع مقدس و اعتیاد، کرج؛ 1383
" اسید" ( کوروش خزایی اصل ) فرهنگسرای حافظیه، کرج؛ 1384
" از چرخه تا....." ( امیرحسین طالبی ) جشنواره سراسری تک،دانشگاه آزاد اسلامی، کرج؛ 1384 و 1386
" قاب عکس فراری" ( کوروش خزایی اصل) خیابانی، نمایشگاه کتاب، تهران؛ 1385
" مبارک" ( کوروش خزایی اصل) خیابانی، نمایشگاه کتاب، تهران؛ 1385
" بوی یاس" ( امیرحسین طا لبی ) خیابانی، دانشگاه آزاد، کرج؛ 1385
" مسخ شده " ( محمد عسگری) خیابانی، کرج، همایش اعتیاد؛ 1385
" بی چراغ" ( امیرحسین طا لبی ) خیابانی، کرج، همایش اعتیاد؛ 1385
" فریاد خاموش خاطره ها " ( خیرا... تقیانی پور) تهران، تماشاخانه مهر؛ 1385
" مرگ و پلیس " ( احمد طهماسبی ) خیابانی، تهران، جشنواره پلیس؛ 1385
" تنها درخانه " ( حمید رضا الهیاری ) کرج، فرهنگسرای حافظیه؛ 1386
" مبارک و خاتون پرده نشین " ( داود فتحعلی بیگی ) تهران، جشنواره بانوان، جشنواره آئینی سنتی، اجرای عموم، فرهنگسرای ملل، سنگلج؛ 1386
" درو گبر و یک قرص نان" ( داود فتحعلی بیگی ) بجنورد، جشنواره رضوی؛ 1386
" مبارک و نمایشگاه "( داود فتحعلی بیگی ) تهران، نمایشگاه بین المللی کتاب؛ 1387
" بیژن و منیژه " ( داود فتحعلی بیگی ) تهران، جشنواره آئین سنتی، سنگلج؛ 1388
نویسنده :
" جغد دانا" کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، دانشکده کشاورزی، کرج؛ 1365
" مرده پرستان" ( امیرحسین طالبی ) سالن دهخدا، سالن دهداری محمد شهر، کرج؛ 1366
" سرباز سوسول" کرج، سالن دهخدا، سالن سرم سازی؛ 1366 و 1367
" پرواز بت شکن " ( امیرحسین طالبی) کرج، سالن اصلاح بذر؛ 1369
" خاکریز" ( امیرحسین طالبی ) قم، سالن تشریفات، لشگر17علی ابن ابیطالب(ع)؛ 1373
" شب پرواز "( امیر حسین طالبی ) سالن تشریفات، قم، لشگر 17 علی ابن ابیطالب(ع)؛ 1371 و 1372
" وعده دیدار"( امیر حسین طالبی ) سالن تشریفات، قم، لشگر 17 علی ابن ابیطالب(ع)؛ 1372 و 1373
" پس کوچه " کانون نور کرج؛ 1374
" فلفلی و اژدها" کانون نور، کرج؛ 1375
" دکتر قلابی" ( حسین کولیوند) سالن سرم سازی، کرج؛ 1378
" قطره یازدهم " ( فاطمه طا لبی ) نهمین جشنواره دانش آموزی، کرج؛ 1381
" به دنبا ل خورشید " ( خانم جمشیدیان ) کرج، کانون نور؛ 1382
" گمگشته " ( امیرحسین طا لبی ) خیابانی، جشنواره دفاع مقدس و اعتیاد، کرج؛ 1383
" از چرخه تا....." ( امیرحسین طا لبی ) جشنواره سراسری تک،دانشگاه آزاد اسلامی، کرج؛ 1384 و 1386
" بی چراغ" ( امیرحسین طا لبی ) خیابانی، کرج، همایش اعتیاد؛ 1385
کارگردانی :
"مرده پرستان" سالن دهخدا، سالن شهرداری محمد شهر، کرج؛ 1366
"پروازبت شکن"  سالن اصلاح بذر، کرج؛ 1369
" خاکریز" سالن تشریفات، قم، لشگر 17 علی ابن ابیطالب؛ 1373
" شب پرواز "سالن تشریفات، قم، لشگر 17 علی ابن ابیطالب (ع )؛ 1371 و 1372
" وعده دیدار"سالن تشریفات، قم، لشگر 17 علی ابن ابیطالب (ع)؛ 1372 و 1373
" عزیز مائی" کرج، سالن اصلاح بذر؛ 1380
"گمگشته "کرج، جشنواره دفاع مقدس و اعتیاد؛ 1383
" بوی یاس" خیابانی، کرج، دانشگاه آزاد اسلامی؛ 1385
" بی چراغ" کرج، خیابانی، همایش اعتیاد؛ 1385
از چرخه تا....." کرج، جشنواره سراسری تک، دانشگاه آزاد اسلامی؛ 1386 و 1384
مشاور :
" محراب علی(ع)" ( حسین کولیوند ) کرج ، سالن چمران، سالن امام علی ( ع)؛ 1378و1379
" قطره یازدهم " ( فاطمه طالبی ) کرج، نهمین جشنواره دانش آموزی؛ 1381
" به دنبال خورشید " ( خانم جمشیدیان ) کرج، کانون نور؛ 1382
تلویزیون :
بازی:

" سرشکسته " فیلم داستانی ، شبکه  2؛ 1365
" شب بخیر تهران " مجموعه تلویزیونی ، شبکه 5؛ 1378
" زیر گذر " ( محمد عمرانی ) مجموعه تلویزیونی، شبکه 5؛ 1382
" ظهر تلخ" ( افشین صادقی ) ؛ 1383
" قند ترش" ( کوروش خزایی اصل )؛ 1383
" لیاقت" ( محمد راوندی )؛ 1384
" روز رفتن" ( صمد اعلامی )، شبکه 5؛ 1385
" پرونده مجهول" ( آرش رحمانی ) ، جشنواره پلیس؛ 1385
" شکوه بندگی " ( مهدی شایقی )، شبکه قرآن؛ 1386
" یک فنجان فیل " ( مهدی رسولی ) ، شبکه  2؛ 1386
" قفسی برای پرواز" ( یوسف مهدوی )، شبکه 1؛ 1388
"مارپیچ" ( حسین تبریزی) ؛ 1388
" سجل" ( احمد کاوری )؛ 1389
" نمایش خوانی ویژه رمضان" ( مهدی شایقی) ، شبکه قرآن؛ 1389
" راه دررو" ( سعید آقاخانی) ؛ 1389
" چاه پنجاه" ( اصغرهاشمی )؛ 1389-1390
" آبونه " ( حمید ذوالفقاری )، شبکه 2؛ 1390
" شب مهتاب" ( آقای صفری )؛ 1391
"بیدار باش" (احمد کاوری) 1390
سینمایی:
" خود زنی" ( احمد کاوری )، جشنواره فجر؛ 1390فعالیت ها:
داور دو دوره جشنواره دانش آموزی، آموزش و پرورش ناحیه 3 کرج؛ 1382 و 1383
عضو هیئت مدیره انجمن نمایش کرج ( خزانه دار ) از تاریخ 12/10/85 لغایت 12/10/87 ( تاسال 89 نیز بصورت انتسابی)
جوایز :
دریافت جایزه بازیگر نمونه از جشنواره فیلم پلیس برای بازی در فیلم پرونده مجهول؛ 1385
کاندید بازیگری رتبه 3 ، برای بازی در نمایش، در و گبر و یک قرص نان، جشنواره رضوی؛ 1386

به روز شده: 1391/9/20