در حال بارگذاری ...

اکبر رحمتی

تولد  : 1328تهران
تخصص : بازیگر، آهنگساز
تحصیلات : دیپلم اقتصاد؛ 1358؛ دریافت نشان درجه 2 هنری از شورای نظارت و ارزشیابی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ 1358
اجراها :
بازی در نمایش"پرومته در زنجیر" به کارگردانی"شهرو خردمند"؛ تهران، کارگاه نمایش؛‌ 1350 
بازی در نمایش"فاندو و لیز" نوشته"فرناندو آرابال" به کارگردانی"ایرج انور"؛ تهران، تئاترشهر، کارگاه نمایش، تالار اصلی؛ 1351 – 1350 
بازی در نمایش"برصیصای عابد" به کارگردانی"ایرج انور،‌ شهرو خردمند"؛ تهران، انجمن ایران و آمریکا؛ 1350 
بازی در نمایش"نجات یافته" نوشته"ادوارد باند" به کارگردانی"مریم خلوتی"؛ تهران، کارگاه نمایش؛ 1351 
بازی در نمایش"جمعه کشی" به کارگردانی"اسماعیل خلج"؛ تهران، کارگاه نمایش؛ 1353 
بازی در نمایش"قمر در عقرب" به کارگردانی"اسماعیل خلج"؛ تهران، کارگاه نمایش؛‌ 1353 
بازی در نمایش"شبیخون" نوشته و کارگردانی"سیروس ابراهیم‌زاده"؛ تهران، کارگاه نمایش؛ 1353 
بازی در نمایش"صبح را در کنج این خانه مجوی" نوشته و کارگردانی"هوشنگ توزیع"؛ تهران، کارگاه نمایش؛ 1353 
بازی در نمایش"زمستانه" نوشته"اسماعیل خلج" به کارگردانی"رضا ژیان"؛ تهران، کارگاه نمایش؛ 1354 
بازی در نمایش"خاطرات و کابوس‌های یک جامه‌دار از زندگی و قتل امیرکبیر" به کارگردانی"علی رفیعی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1355 
بازی در نمایش"دیوار چین" نوشته"ماکس فریش" به کارگردانی"داریوش فرهنگ"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1356 
بازی در نمایش"جنایت و مکافات" به کارگردانی"علی رفیعی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1356 
بازی در نمایش"گیلگمش" نوشته"ایرج انور" به کارگردانی"شهرو خردمند"؛ مشهد، جشنواره طوس؛ 1357 
بازی در نمایش"بر دار شدن منصور حلاج" نوشته و کارگردانی"سیاوش طهمورث"؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1359 
بازی در نمایش"رخش دلم جز بار محبت نخواهد برد" نوشته"جهانگیر الماسی" به کارگردانی"سیاوش طهمورث"؛ تهران، تئاترشهر‌، تالار اصلی؛ 1360 
بازی در نمایش"هفت نمایش کوتاه" نوشته و کارگردانی"اسماعیل خلج"؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1360 
بازی در نمایش"آژانس ونوس" نوشته و کارگردانی"جمشید جهانزاده"؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1360 
بازی در نمایش"از نو شکفتن و مرگ" نوشته و کارگردانی"اسماعیل خلج"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1361 
بازی در نمایش"شاهزاده و گدا" نوشته"مارک تواین" به کارگردانی"هادی مرزبان"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1362 
بازی در نمایش"دکتر فاستوس" نوشته"کریستوفر مارلو" به کارگردانی"ایرج راد"؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1363 
بازی در نمایش"پرنده سبز" به کارگردانی"محمود عزیزی"؛ تهران، تالار سنگلج؛ 1370


آموزش بیان و حرکت در اداره تئاتر، تهران
آموزش بازیگری در مؤسسه کوشا فیلم، تهران
آشنایی با آواز و شناخت ردیف‌های موسیقی ایرانی

به روز شده: 1385/8/17