در حال بارگذاری ...

شهلا اکبرپورمقدم

تولد  : 1333 - تهران
تخصص :
تحصیلات : دیپلم هنر از هنرستان فولکلور ایران؛ 1352
اجراها :

نمایش
اجرای حرکات موزون:
"مراسم چایکاری و برنجکاری گیلان"؛ تهران، تالار وحدت؛ 1351
"مراسم سوگواری آذربایجان"؛ تهران، تالار وحدت؛ 1352
"شیوه زندگی بلوچستان"؛ تهران، تالار وحدت؛ 1353
"جشن و پایکوبی کردستان"؛ تهران، تالار وحدت؛ 1353
"نبرد با شمشیر تربت جام"؛ تهران، تالار وحدت؛ 1354
"نبرد با چوب بجنورد"؛ تهران، تالار وحدت؛ 1354
"مراسم عروسی شوشتر"؛ تهران، تالار وحدت؛ 1355
"ضرب و زنگوله"؛ تهران، تالار وحدت؛ 1355
"زورخانه"؛ تهران، تالار وحدت؛ 1356
"چهل ستون"؛ تهران، تالار وحدت؛ 1356
"هفت پیکر(برگرفته از داستان بهرام گور)"؛ تهران، تالار وحدت؛ 1356
طراح حرکات موزون:
"پریون" به کارگردانی"حسین احمدی‌نسب"؛ تهران، اداره تئاتر، خانه نمایش؛ 1371
"راز عروسک" به کارگردانی"ساسان مهرپویان"؛ تهران، تالار سنگلج؛ 1383
مدیر صحنه :
"ماهیار معمار" به کارگردانی"رضا قاسمی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1365
"کوی آفاق کجاست" به کارگردانی"ناصر عرفانیان"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1366
"تراژدی آژاکس" به کارگردانی"قطب‌الدین صادقی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1366
"ایستگاه سوم" به کارگردانی"اصغر محبی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1366
"رویای یک شب تابستان" به کارگردانی"حسین نصرآبادی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1366
"آهسته با گل سرخ" به کارگردانی"هادی مرزبان"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1366
"نهار لعنتی" به کارگردانی"سعید امیرسلیمانی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1367
"سوگ سیاوش" به کارگردانی"سیاوش طهمورث"؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1367
"توراندخت" به کارگردانی"رضا کرم‌رضایی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1367
"آخر بازی" به کارگردانی"پروانه مژده"؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1368
"تراژدی آقای قانع" به کارگردانی"عباس رنجبر"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1368
"سیاه در سرزمین آدمخواران" به کارگردانی"رضا شالچی"؛ تهران، ‌تالار هنر؛ 1371
"هاملت با سالاد فصل" به کارگردانی"هادی مرزبان"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1376
"سفارتخانه" به کارگردانی"فردوس کاویانی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو
بازی:
"سوگ مضحکه آدم" به کارگردانی"رضا کرم‌رضایی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1373
"تشبایی" به کارگردانی"حمید صفایی"؛ تهران، تالار سنگلج؛ 1381
فیلم سینمایی:
بازی:
"دفتری از آسمان" به کارگردانی"پرویز شیخ‌طادی"؛ 1378
مجموعه تلویزیونی:
بازی:
"خواستگاری پر ماجرا" به کارگردانی"؟ بنایی"؛ 1379
"نفس سنگ"؛ 1380دریافت نشان درجه 3 هنری از شورای ارزشیابی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ 1367

به روز شده: 1385/8/19