در حال بارگذاری ...

محسن بابایی ربیعی

تولد  : 1359 - شیراز
تخصص : بازیگر و مدرس تئاتر
تحصیلات : کارشناسی نمایش با گرایش ادبیات نمایشی از دانشگاه آزاد بو‌شهر؛ 1381 - کارشناسی ارشد نمایش از دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران؛ 1383
اجراها :

نمایش:
کارگردان، بازی:
"مصاحبه" (اپیزود کشتن گربه بابا فونتن) ، بوشهر، آمفی تئاتر دانشگاه خلیج فارس؛ 1378
بازی:
"بازماندگان" به کارگردانی "عبدالله مس‌فروش" ، شیراز، آمفی تئاتر پایگاه هوایی؛ 1372
"بختک" به کارگردانی "سید احمد علوی" ، بوشهر، تالار مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد؛ 1378
"پاپاتا پاتا" به کارگردانی "مرتضی قائد‌پوری"، بوشهر، تالار سازمان تبلیغات اسلامی؛ 1378
"چهارسو" به کارگردانی "مرتضی قائدپوری" ، بوشهر، تالار سازمان تبلیغات اسلامی؛ 1378
"فلسطین" به کارگردانی "سعید کیوان‌مهر" ، بوشهر، تالار سازمان تبلیغات اسلامی؛ 1379
"باغ آرزوها" به کارگردانی "محمد فاضل" ، ساری، تالار مجتمع فرهنگی هنری ارشاد؛ 1379
"عزیز مایی" به کارگردانی "محمد فاضل" ، بوشهر؛ 1379
"جیران بی‌بی" به کارگردانی "داریوش یاسین‌زاده"، بوشهر، تالار مجتمع فرهنگی هنری ارشاد؛ 1379
"ت" به کارگردانی "جواد صداقت" ، بوشهر، تالار سازمان تبلیغات اسلامی؛ 1379
"بارون" به کارگردانی "کاظم کشاورز" ، بوشهر، تالار سازمان تبلیغات اسلامی؛ 1379
"کارمانه بندار بیدخش" به کارگردانی "جواد صداقت" ، بوشهر، تالار مجتمع فرهنگی هنری ارشاد؛ 1379
"ایاس" به کارگردانی " سیاوش علمی" ، بوشهر، تالار مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد؛ 1379
"چهار صندوق" به کارگردانی "محمد فاضل" ، شهرکرد، آمفی تئاتر دانشکده فنی؛ 1380
"جدالی دیگر" به کارگردانی "امیر‌حسین فلاحت‌پیشه" ، بوشهر، آمفی تئاتر دانشکده هنر؛ 1380
"یخبندان" به کارگردانی "سیاووش علمی"، بوشهر، تالار مجتمع  فرهنگی و هنری ارشاد؛ 1380 – تهران، تالار مولوی؛ 1381
"هنر" به کارگردانی "محمد فاضل" ، یزد، آمفی تئاتر دانشکده فنی؛ 1381
"پستوخانه" به کارگردانی "حسن گلدوست"، بوشهر، تالار حوزه هنری؛ 1381
"به زیر تیغ شب" به کارگردانی "رسول نقوی، محسن سلیمانی‌فارسانی" ، تهران، تئاتر شهر، تالار نو؛ 1385
"سیه مهره بازی" به کارگردانی "شیوا مسعودی" ، تهران، تئاتر شهر، تالار قشقایی؛ 1386
"روی ریل جنگ" به کارگردانی "خیرالله تقیانی‌پور - جواد نوری"، تهران، تالار مولوی؛ 1388
"خنکای ختم خاطره" به کارگردانی "نیما دهقانی" ، تهران، تماشاخانه ایرانشهر، 1388
"در حال کندن پوست پیاز" به کارگردانی "علی نجفی" ، خوزستان، تالار خلیج فارس؛ 1389
"روشان" به کارگردانی "وحید نفر" ، تهران؛ 1390
"خواجه نظام الملک" به کارگردانی "شکرخدا گودرزی"، تهران، تالار چهارسو؛ 1390
"پری" به کارگردانی "خیرالله تقیانی‌پور – جواد نوری" ، تهران، تالار سنگلج؛ 1390
مدیر اجرا:
"آدم آدم است" به کارگردانی "مهرداد رایانی‌مخصوص" تهران، تئاتر شهر، تالار قشقایی؛1389 – کار مشترک ایران و انگلیس
نمایشنامه‌خوانی:
کارگردان، بازی:
"هفت کوپه از یک قطار" ، تهران، تئاتر شهر؛ 1385
بازی:
"گاهی از سقف آویزان شو" به کارگردانی "حسن گلدوست" ، تهران، سالن اسوه؛ 1384
"قطار جنوب" به کارگردانی "محسن سلیمانی فارسانی" ، تهران، سالن اسوه؛ 1384
"پیک نیک در میدان جنگ" به کارگردانی "حسن گلدوست" ، تهران، سالن اسوه؛ 1384
"روحی" به کارگردانی "حمید‌رضا آذرنگ" ، تهران، سالن اسوه؛ 1384
"شش خاطره و یک شکست" به کارگردانی "پرهام دلدار" ، تهران، سالن اسوه ؛ 1384
"پوکه‌های برنجی" به کارگردانی "شهرام کرمی" ، تهران، تئاتر شهر؛ 1385
"در حال کندن پوست پیاز" به کارگردانی "علی نجفی"، تهران، سالن اسوه؛ 1388
فیلم کوتاه:
نویسنده ، کارگردان:
"آشنای غریب" به تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان ایران دفتر بوشهر؛ 1379
"چرا با من؟" به تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان ایران دفتر بوشهر؛ 1380
"سیاه‌تر از شب" به تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان ایران دفتر بوشهر؛ 1380
"توهم" ، تهران؛ 1389
تله فیلم:
بازی:
"کیس صفر" به کارگردانی "علیرضا فرد – سید رحیم حسینی" ، تهران؛ 1389جوایز:
دریافت مقام دوم بازیگری و کارگردانی از دومین جشنواره تئاتر کوتاه دانشگاه خلیج فارس برای نمایش "مصاحبه"؛ 1378
دریافت مقام دوم بازیگری از دوازدهمین جشنواره استانی تئاتر فجر برای نمایش "جیران بی‌بی"؛ 1379
دریفات مقام اول بازیگری از سومین جشنواره تئاتر دانشجویی بهار آزادی برای نمایش "کارنامه بندار بیدخش"؛ 1379
دریافت مقام اول بازیگری از جشنواره سراسری تئاتر دانشجویی کشور (شهرکرد) برای نمایش "چهار صندوق"؛1379
دریافت مقام سوم بازیگری از چهارمین جشنواره تئاتر دانشجویی بهار آزادی برای نمایش "جدالی دیگر"؛ 1380
دریافت مقام سوم بازیگری از پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر دانشجویان کشور (تهران) برای نمایش "یخبندان"؛ 1381
دریافت مقام سوم بازیگری از جشنواره سراسری تئاتر دانشجویان کشور (یزد) برای نمایش "هنر"؛ 1381
فعالیت‌ها:
مسئول انتشارات و پژوهش سومین جشنواره دانشجویی بهار آزادی، بوشهر؛ 1379
مسئول کانون تئاتر دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر؛ 1381 – 1378
دبیر اجرایی چهارمین جشنواره دانشجویی بهار آزادی، بوشهر؛ 1380
داور بازبین چهارمین جشنواره تئاتر دانشجویی بهار آزادی بوشهر؛ 1380
سردبیر هفته‌نامه دانشجویی همراه؛ 1381 – 1380
داور بازبین چهارمین جشنواره کوتاه دانشگاه خلیج فارس بوشهر؛ 1382
معاونت آموزش و پژوهش انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس؛ 1388 – 1382
مسئول نشریه تئاتر دفاع مقدس در مطبوعات؛  1385 – 1382
بازخوان متون پنج دوره نمایشنامه‌خوانی مقاومت؛ 1388 – 1384
مسئول برگزاری هفت دوره نمایشنامه‌خوانی تئاتر مقاومت؛ 1388 – 1383
داور پنجمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای تئاتر بسیج (مناطق شهرکرد، زنجان، قزوین، بوشهر، بندرعباس)؛ 1383
سردبیر 27 شماره نشریه تخصصی نقش صحنه؛ 1388 – 1383
مدیر سایت تئاتر مقاومت؛ 1388 – 1384
دریافت کارت صلاحیت تدریس در آموزشگاه‌های آزاد سینمایی و سمعی و بصری؛ 1384
دبیر کانون نمایشنامه‌نویسان تئاتر مقاومت؛ 1388 – 1384
دبیر کمیته علمی دومین و چهارمین همایش پژوهشی تئاتر مقاومت، ایلام، تهران، دانشگاه تربیت مدرس؛ 1387 – 1383
مسئول دبیرخانه سومین همایش پژوهشی تئاتر مقاومت، تهران، دانشکده هنر‌های زیبا؛ 1385
مدرس بازیگری در مؤسسه چهره‌های ماندگار؛ 1390 – 1384
طراح وبرنامه‌ریز چهارمین گردهمایی هنرمندان تئاتر انقلاب و دفاع مقدس؛ مشهد؛ 1385
سردبیر بولتن هفتمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج ، مشهد؛ 1385
مدیر پروژه طراحی و اجرای لوح فشرده چند رسانه‌ای انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس؛ 1385
مسئول دبیرخانه دائمی حمایت از پایان‌نامه‌های برتر مقاومت؛ 1388 – 1385
داور هفتمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر بسیج (مناطق تهران، سمنان، خوزستان)؛ 1385
طراح و برنامه‌ریز پنجمین گردهمایی هنرمندان تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، رامسر؛ 1386
دبیر تحریریه کتاب نخستین جشنواره سراسری تئاتر ایثار، تهران، 1387
سردبیر سایت جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر؛ از 1388 تا کنون
سردبیر سایت جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران؛ از 1389 تا کنون
تدوین و گردآوری کتاب "نت گمشده" زیرنظر حسین مسافر‌آستانه؛ 1388
تدوین و گردآوری کتاب "دومین بازار تئاتر ایران" جشنواره بیست و نهم فجر؛ 1389
مدیر هماهنگی و خبرنگار برنامه تلویزیونی "مجله تئاتر"، شبکه 4 سیما، تهران؛ 1390
پست الکترونیکی: mohsenrabiee@yahoo.com
به روز شده: 1390/07/13