در حال بارگذاری ...

شیوا جعفری

تولد  : 1367رشت
تخصص : بازیگر
تحصیلات :
اجراها :

بازی در نمایش"موش موشک زبر و زرنگ" به کارگردانی"شهربانو کنگی و سیاوش اکبری‌صفت"؛ 1381
بازی در نمایش"توی این جنگل روباه کیه" به کارگردانی"سیاوش اکبری‌صفت"؛ 1382
بازی در نمایش"رام کردن زن سرکش" به کارگردانی"شهربانو کنگی"؛  1385
بازی در نمایش"دو طفلان مسلم" به کارگردانی"سیاوش اکبری‌صفت و شهربانو کنگی"؛ 1385تألیف رمان"انتظار عشق"؛ 1385
دریافت لوح تقدیر از جشنواره برای نمایش"رام کردن زن سرکش"؛ 1385
دریافت مدرک بازیگری از آموزشگاه آزاد ایران زیر نظر"اصغر محبی"؛ 1385

به روز شده: 1385/8/19