در حال بارگذاری ...
 • سمینار بین‌المللی «تئاتر و ظرفیت‌های بخش غیردولتی»  نظرات کاربران

  • پیشنهاد هفته 17

تالاب هشیلان، اثر پرتوهای گاما و بانو آئویی
   پیشنهاد هفته 17

   تالاب هشیلان، اثر پرتوهای گاما و بانو آئویی

  • گفت‌وگو با محمدجواد طاهری کارگردان حاضر در نهمین تئاتر صاحبدلان

نقش زنان در مبارزات دوران انقلاب محور نمایش سلاخ و قناری است
   گفت‌وگو با محمدجواد طاهری کارگردان حاضر در نهمین تئاتر صاحبدلان

   نقش زنان در مبارزات دوران انقلاب محور نمایش سلاخ و قناری است

  • اسماعیل خلج در گفت‌وگو با ایران‌تئاتر عنوان کرد

جمعه کشی یکی از بی زمان ترین نمایش‌های من است
   اسماعیل خلج در گفت‌وگو با ایران‌تئاتر عنوان کرد

   جمعه کشی یکی از بی زمان ترین نمایش‌های من است