در حال بارگذاری ...
  • هنرمندان تئاتر به کمک مصطفی بیات و گروهش با حمایت مدیر تماشاخان سرو و با شعار #تئاترتعطیل_ نیست مشفول تولید ماسک های بهداشتی هستند و ماسک‌ها را رایگان در اختیار شهروندان قرار میدهند. این گروه هم اکنون به مواد اولیه، نیرو و امکانات بیشتری نیاز دارد.    نظرات کاربران

    مرتبط