در حال بارگذاری ...

صدور بیانیه مشترک انجمن تئاتر شاهد اهواز و کانون تئاتر انقلاب و دفاع مقدس خوزستان 2

صدور بیانیه مشترک انجمن تئاتر شاهد اهواز و کانون تئاتر انقلاب و دفاع مقدس خوزستان 2

شماره فایل: 334561
حجم فایل: 399.44 KB | اندازه تصویر: 1000 * 667