در حال بارگذاری ...

نوسازی و بهسازی سالن‌های نمایش خرمشهر برای اجراهای جشنواره بیست و پنجم فتح خرمشهر 3

نوسازی و بهسازی سالن‌های نمایش خرمشهر برای اجراهای جشنواره بیست و پنجم فتح خرمشهر 3

شماره فایل: 452748
حجم فایل: 398.62 KB| اندازه تصویر: 1000 * 667
تعداد بازدید: 24 | آخرین بازدید: