از تاریخ
 تا تاریخ
 
نصرالله  قادری در گفت وگو با ایران تئاتر عنوان کرد:

با «قربانی همیشه» به نفوذ در نظام فرهنگی کشور پرداخته ام 
تداوم روایت چهره های شاخص انقلاب اسلامی بر اساس نهج البلاغه
نصرالله قادری در گفت وگو با ایران تئاتر عنوان کرد:

با «قربانی همیشه» به نفوذ در نظام فرهنگی کشور پرداخته ام
تداوم روایت چهره های شاخص انقلاب اسلامی بر اساس نهج البلاغه

نمایش نامه قربانی همیشه مطلقا برداشتی از خطبه شقشقیه نهج البلاغه در ارتباط زندگی امروز ما است که چگونه مستاجران خانه دایی یوسف در ارکان فرهنگی نظام نفوذ کرده اند و ...

نقدی بر نمایش «داماهی» شرکت‌کننده در دومین جشنواره تئاتر منولوگ «افرا»

ماهی افتاده بر خاک
نقدی بر نمایش «داماهی» شرکت‌کننده در دومین جشنواره تئاتر منولوگ «افرا»

ماهی افتاده بر خاک

ایران تئاتر-شهرام خرازی‌ها*: نمایش «داماهی» از هرمزگان در ششمین روز از جشنواره «افرا» که به نمایش‌های تک نفره(منولوگ) اختصاص دارد، بر صحنه تماشاخانه نوفل لوشاتو رفت ...

نگاهی به حمایت های اداره کل هنرهای نمایشی در سال 99 (بخش  نخست)

عبور از سال بحران با حمایت  از تئاتر استان ها
نگاهی به حمایت های اداره کل هنرهای نمایشی در سال 99 (بخش نخست)

عبور از سال بحران با حمایت از تئاتر استان ها

ایران تئاتر – سید رضا حسینی: بخشی از حمایت مالی اداره کل هنرهای نمایشی در سال ۱۳۹۹ از تئاتر کشور به حمایت از فعالیت‌هنرهای های نمایشی در استان‌های مختلف ایران ...