از تاریخ
 تا تاریخ
 
تقدیرستاد کل نیروهای مسلح از«دریادلان»

تقدیرستاد کل نیروهای مسلح از«دریادلان»

سرتیپ ابوالفضل شکارچی به نمایندگی از سوی ریاست ستادکل نیروهای مسلح، نامه‌ای در تقدیر از نمایش «دریادلان» خطاب به رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، نوشت.

تقدیرستاد کل نیروهای مسلح از«دریادلان»

تقدیرستاد کل نیروهای مسلح از«دریادلان»

سرتیپ ابوالفضل شکارچی به نمایندگی از سوی ریاست ستادکل نیروهای مسلح، نامه‌ای در تقدیر از نمایش «دریادلان» خطاب به رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، نوشت.

تقدیرستاد کل نیروهای مسلح از«دریادلان»

تقدیرستاد کل نیروهای مسلح از«دریادلان»

سرتیپ ابوالفضل شکارچی به نمایندگی از سوی ریاست ستادکل نیروهای مسلح، نامه‌ای در تقدیر از نمایش «دریادلان» خطاب به رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، نوشت.

یادداشت مهدی پاشایی، طراح و کارگردان نمایش «سُس توت‌فرنگی»

روابط مخفی زوج‌ها؛ یک دغدغه خاموش
یادداشت مهدی پاشایی، طراح و کارگردان نمایش «سُس توت‌فرنگی»

روابط مخفی زوج‌ها؛ یک دغدغه خاموش

نمایش «سُسِ توت‌فرنگی» به نویسندگی سپیده فلاح‌فر و طراحی و کارگردانی مهدی پاشایی، از روز یکم مرداد در تالار قشقایی مجموعه تئاترشهر روی صحنه رفته است. به این ...

یادداشت مهدی پاشایی، طراح و کارگردان نمایش «سُس توت‌فرنگی»

روابط مخفی زوج‌ها؛ یک دغدغه خاموش
یادداشت مهدی پاشایی، طراح و کارگردان نمایش «سُس توت‌فرنگی»

روابط مخفی زوج‌ها؛ یک دغدغه خاموش

نمایش «سُسِ توت‌فرنگی» به نویسندگی سپیده فلاح‌فر و طراحی و کارگردانی مهدی پاشایی، از روز یکم مرداد در تالار قشقایی مجموعه تئاترشهر روی صحنه رفته است. به این ...

یادداشت مهدی پاشایی، طراح و کارگردان نمایش «سُس توت‌فرنگی»

روابط مخفی زوج‌ها؛ یک دغدغه خاموش
یادداشت مهدی پاشایی، طراح و کارگردان نمایش «سُس توت‌فرنگی»

روابط مخفی زوج‌ها؛ یک دغدغه خاموش

نمایش «سُسِ توت‌فرنگی» به نویسندگی سپیده فلاح‌فر و طراحی و کارگردانی مهدی پاشایی، از روز یکم مرداد در تالار قشقایی مجموعه تئاترشهر روی صحنه رفته است. به این ...

یادداشت مهدی پاشایی، طراح و کارگردان نمایش «سُس توت‌فرنگی»

روابط مخفی زوج‌ها؛ یک دغدغه خاموش
یادداشت مهدی پاشایی، طراح و کارگردان نمایش «سُس توت‌فرنگی»

روابط مخفی زوج‌ها؛ یک دغدغه خاموش

نمایش «سُسِ توت‌فرنگی» به نویسندگی سپیده فلاح‌فر و طراحی و کارگردانی مهدی پاشایی، از روز یکم مرداد در تالار قشقایی مجموعه تئاترشهر روی صحنه رفته است. به این ...

یادداشت مهدی پاشایی، طراح و کارگردان نمایش «سُس توت‌فرنگی»

روابط مخفی زوج‌ها؛ یک دغدغه خاموش
یادداشت مهدی پاشایی، طراح و کارگردان نمایش «سُس توت‌فرنگی»

روابط مخفی زوج‌ها؛ یک دغدغه خاموش

نمایش «سُسِ توت‌فرنگی» به نویسندگی سپیده فلاح‌فر و طراحی و کارگردانی مهدی پاشایی، از روز یکم مرداد در تالار قشقایی مجموعه تئاترشهر روی صحنه رفته است. به این ...

یادداشت مهدی پاشایی، طراح و کارگردان نمایش «سُس توت‌فرنگی»

روابط مخفی زوج‌ها؛ یک دغدغه خاموش
یادداشت مهدی پاشایی، طراح و کارگردان نمایش «سُس توت‌فرنگی»

روابط مخفی زوج‌ها؛ یک دغدغه خاموش

نمایش «سُسِ توت‌فرنگی» به نویسندگی سپیده فلاح‌فر و طراحی و کارگردانی مهدی پاشایی، از روز یکم مرداد در تالار قشقایی مجموعه تئاترشهر روی صحنه رفته است. به این ...