از تاریخ
 تا تاریخ
 
نگاهی به نمایش «غرب غم‌زده» به کارگردانی دانیال نمازی

ترک عادت یک کنش موثر در روزگار معاصر است
نگاهی به نمایش «غرب غم‌زده» به کارگردانی دانیال نمازی

ترک عادت یک کنش موثر در روزگار معاصر است

ایران تئاتر، کیارش وفایی: رجوع به امیال و رفتارهای انسانی در طول تاریخ بشریت جزو نکاتی است که همیشه برای دانستن و عبرت گرفتن مورد استفاده قرار می‌گیرد. مولفه‌ای که در دو مسیر موازی همواره با انسان‌ها همراه بوده و نادیده گرفتن آن امری محال به شمار می‌آید. لذا پرداختن به این ...

« ۱  ۲  ۳
۳ از ۲۷ نتیجه
۳ از ۳ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰