از تاریخ
 تا تاریخ
 
نقد نمایش «جایی برای هیچ کس» به کارگردانی «مهدی تقی زاده» حاضر درفجر38

غیاب روزنه‌های امید
نقد نمایش «جایی برای هیچ کس» به کارگردانی «مهدی تقی زاده» حاضر درفجر38

غیاب روزنه‌های امید

ایران تئاتر - محمد حسن خدایی : شخصیت‌ها میان پناه بردن به مادیات و یا چنگ زدن به امر معنوی، در نوسان هستند. اگر میراث خانوادگی، همان زمینی که روزگاری موجب رونق بود و ...

سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر زیر ذره‌بین ایران تئاتر-بخش اول

بارز شدن تئاتر اجتماعی
سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر زیر ذره‌بین ایران تئاتر-بخش اول

بارز شدن تئاتر اجتماعی

ایران تئاتر- رضا آشفته: تئاتر اجتماعی یکی از بارزترین و متمایزترین نشانگان و هدف‌مندی های دوره سی و هشتمین جشنوارۀ بین المللی تئاتر فجر است، تئاتری که نزدیک به یک ...