از تاریخ
 تا تاریخ
 
زکریای رازی‌، نوشته عبدالحی شماسی

زکریای رازی‌، نوشته عبدالحی شماسی

شخصیتها: ۱- محمد زکریای‌ رازی‌ ۲- روشنک‌ ـ خواهر زکریای‌ رازی‌ ۳- احمد بن‌ محمود کعبی‌ ۴- شیخ‌ صیدلانی‌ ۵- منصور بن‌ اسحاق‌ ـ حاکم‌ ری‌ ۶- گورکن‌ ۷- داروساز ...