رییس انجمن هنرهای نمایشی شعبه  مازندران خبر داد:

هیئت انتخاب  سی و یکمین جشنواره تئاتر مازندران معرفی شدند
رییس انجمن هنرهای نمایشی شعبه مازندران خبر داد:

هیئت انتخاب سی و یکمین جشنواره تئاتر مازندران معرفی شدند

رییس انجمن هنرهای نمایشی دفتر مازندران از انتخاب هیئت انتخاب سی و یکمین جشنواره تئاتر استان مازندران خبر داد وگفت: آقایان بهزاد صدیقی، اصغر خلیلی و خانم فاطمه مکاری ...

نقدی بر نمایش تالاب هشیلان به کارگردانی نوشین تبریزی

این روایت دردناک هنوز هم تمامی ندارد
نقدی بر نمایش تالاب هشیلان به کارگردانی نوشین تبریزی

این روایت دردناک هنوز هم تمامی ندارد

ایران تئاتر- رضا آشفته: تالاب هشیلان مرتبط با جنگ تحمیلی است و این نمایش درواقع به آسیب های ناشی از جنگ هشت ساله تحمیلی می پردازد که هنوز هم دردهایش در میان مردم کوچه و ...

محسن حسینی در گفت‌وگو با ایران‌تئاتر مطرح کرد

نمایشنامه های بهرام بیضایی دست کمی از آثار شکسپیر ندارد
محسن حسینی در گفت‌وگو با ایران‌تئاتر مطرح کرد

نمایشنامه های بهرام بیضایی دست کمی از آثار شکسپیر ندارد

ایران‌تئاتر: محسن حسینی در نمایش جنگ نامه غلامان به سراغ اجرای نمایش ایرانی مبتنی بر نشانه های سنتی و بومی نظیر تخته حوضی، سیاه بازی، و پرده خوانی می‌رود و با توجه ...

صفحه  1  از  5059