از تاریخ
 تا تاریخ
 
نگاهی به مجموعه نمایش‌های نوروزی در تلویزیون تئاتر ایران

فرصت تماشای آیین اقوام ایرانی برای سال نو
روز ملی هنرهای نمایشی و امکان برابر برای همه
نگاهی به مجموعه نمایش‌های نوروزی در تلویزیون تئاتر ایران

فرصت تماشای آیین اقوام ایرانی برای سال نو
روز ملی هنرهای نمایشی و امکان برابر برای همه

ایران تئاتر – سید رضا حسینی: روز هفتم فروردین ماه به عنوان «روز ملی هنرهای نمایشی» شناخته می‌شود و در تقویم رسمی کشور ثبت شده است..به مناسبت فرا رسیدن این روز و ...

مهدی صالحیار کارگردان حاضر در برنامه نوروزی  روز ملی هنرهای نمایشی 1400

تلاش برای حفظ آئین‌های ایرانی ستودنی است
مهدی صالحیار کارگردان حاضر در برنامه نوروزی روز ملی هنرهای نمایشی 1400

تلاش برای حفظ آئین‌های ایرانی ستودنی است

ایران تئاتر:صالحیار گفت:تلاش اداره کل‌هنرهای نمایشی و انجمن هنرهای نمایشی برای حفظ و نشر آئین‌های اصیل و کهن ایرانی و برگزاری چنین برنامه ‌یی در خور توجه و ارزشمند ...