از تاریخ
 تا تاریخ
 
کارگردان حاضر در جشنواره تئاتر منطقه‌ای مطرح کرد

اصغر محمدی: هنرمندان با تولید آثار نمایشی اجازه ندادند چراغ تئاتر خاموش شود
کارگردان حاضر در جشنواره تئاتر منطقه‌ای مطرح کرد

اصغر محمدی: هنرمندان با تولید آثار نمایشی اجازه ندادند چراغ تئاتر خاموش شود

اصغر محمدی کارگردان حاضر در جشنواره تئاتر منطقه‌ای فجر می‌گوید برگزاری جشنواره تئاتر منطقه‌ای نشان‌دهنده عزم هنرمندان تمامی استان‌هاست که با توجه به شرایط سخت ...

گفت‌و‌گو با کارگردان نمایش «خیر نبینی سعیده»

اصغر محمدی: شهرستان‌ها نقش پررنگی در اعتلای تئاتر زنجان دارند
گفت‌و‌گو با کارگردان نمایش «خیر نبینی سعیده»

اصغر محمدی: شهرستان‌ها نقش پررنگی در اعتلای تئاتر زنجان دارند

اصغر محمدی که با نمایش «خیر نبینی سعیده» در جشنواره سی و چهارم حضور دشت بر این باور است که اگر توجه ویژه به شهرستان‌ها باعث می‌شود تئاتر استان به پویایی برسد. ...