از تاریخ
 تا تاریخ
 
گفت‌وگو با کارگردان‌های نمایش «خاک شیرین»

هنرمندان استان‌ها چراغ تئاتر را روشن نگه داشته‌اند
گفت‌وگو با کارگردان‌های نمایش «خاک شیرین»

هنرمندان استان‌ها چراغ تئاتر را روشن نگه داشته‌اند

آرزو علیپور و امیر امینی، کارگردان‌های نمایش «خاک شیرین» با بیان اینکه پتانسیل بالای هنرمندان تئاتر در استان‌ها نیاز به توجه بیشتر دارد، می‌گویند با تمام کمبودها ...

گفت‌وگو با کارگردان نمایش خیابانی «صداهای خوابیده در خاک»

امیر امینی: نمایش خیابانی ارتباط مستقیمی با عامه مردم دارد
گفت‌وگو با کارگردان نمایش خیابانی «صداهای خوابیده در خاک»

امیر امینی: نمایش خیابانی ارتباط مستقیمی با عامه مردم دارد

کارگردان نمایش خیابانی «صداهای خوابیده در خاک» با بیان اینکه از ویژگی‌های جذاب نمایش خیابانی وجود ارتباط مستقیم با عامه مردم است، می‌گوید بعد از اجرای نمایش ...