از تاریخ
 تا تاریخ
 
برنامه دومین روز جشنواره نمایش های آئینی و سنتی

از خیمه‌شب بازی و نقالی تا قهوه‌خانه‌ای در عمارت کاظمی
برنامه دومین روز جشنواره نمایش های آئینی و سنتی

از خیمه‌شب بازی و نقالی تا قهوه‌خانه‌ای در عمارت کاظمی

دومین روز جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی در حالی آغاز می‌شود که بخش قهوه‌خانه این جشنواره برخلاف سال‌های قبل در یک عمارت تاریخی و با فضایی نزدیک به حال‌هوای ...