از تاریخ
 تا تاریخ
 
ایران‌تئاتر بررسی می‌کند؛

تبدیل تهدید کرونا به فرصت خلاقیت در جشنواره های تئاتر استانی
ایران‌تئاتر بررسی می‌کند؛

تبدیل تهدید کرونا به فرصت خلاقیت در جشنواره های تئاتر استانی

ایران‌تئاتر : بدون شک نمایش‌های برگزیده جشنواره های تئاتر استانی به عنوان آیینه تمام ‌نمای تئاتر ایران، طی چند سال اخیر به یکی از برگ‌های برنده در افزایش سطح کیفی ...