از تاریخ
 تا تاریخ
 
«جانور» در کارگاه نمایش خواهد ماند

«جانور» در کارگاه نمایش خواهد ماند

نمایش «جانور» به کارگردانی کیانوش ایازی که اجرایش در کارگاه نمایش تئاتر شهر، دو هفته تمدید شده است، از ۱۰ شهریور، در ساعت ۲۰:۳۰ روی صحنه خواهد رفت.

توسط روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی اعلام شد

آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر
توسط روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی اعلام شد

آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر

آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای مختلف مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر به تفکیک اجراها مشخص شد.