از تاریخ
 تا تاریخ
 
شهرام زرگر در  در نشست تخصصی جایگاه اقتباس در ادبیات نمایش گفت :

اقتباس، اعترافِ با فروتنی و ادعایِ با خودشیفتگی است
شهرام زرگر در در نشست تخصصی جایگاه اقتباس در ادبیات نمایش گفت :

اقتباس، اعترافِ با فروتنی و ادعایِ با خودشیفتگی است

یک اعتراف حتما در اقتباس وجود دارد، اعتراف به این‌که آن چیزی که از آن اقتباس می‌شود، گوهری یک‌دانه است که قطعا در آن شکوفایی وجود دارد و رگه‌هایی از بارقه درخشانی ...

نصرالله قادری در نشست تخصصی جایگاه اقتباس در ادبیات نمایشی گفت:

اقتباس باید به شرایط و مسائل روزگار خود پاسخ دهد
نصرالله قادری در نشست تخصصی جایگاه اقتباس در ادبیات نمایشی گفت:

اقتباس باید به شرایط و مسائل روزگار خود پاسخ دهد

نصرلله قادری که شامگاه گذشته در حاشیه جشنواره گام دوم و نشست تخصصی جایگاه اقتباس در ادبیات نمایشی ایران در محل سالن استاد نوری حوزه هنری خراسان رضوی سخن می‌گفت، در ...