از تاریخ
 تا تاریخ
 
بارعایت تمامی پرتکل های بهداشتی  و فاصله گذاری اجتماعی

جشن اردیبهشت تئاتر شهرستان قرچک برگزار شد
بارعایت تمامی پرتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی

جشن اردیبهشت تئاتر شهرستان قرچک برگزار شد

مراسم جشن اردیبهشت تئاتر قرچک در حضور مژگان ترانه بازیگر و کارگردان برجسته تئاتر و تلویزیون و سینما با تقدیر ازگروه های نمایشی و فعالان و پیشکسوتان حوزه نمایش ...