از تاریخ
 تا تاریخ
 
محمد هادی عطایی در گفت‌وگو با ایران‌تئاتر بیان کرد

تجربه کارهای جدی و رئال زیادی دارم
محمد هادی عطایی در گفت‌وگو با ایران‌تئاتر بیان کرد

تجربه کارهای جدی و رئال زیادی دارم

ایران‌تئاتر: هادی عطایی علی رغم جوانی سالها است که در تئاتر حضور تاثیر گذاری دارد و اغلب نقش ها را با اتکا به توانمندیش در بازی کمدی شیرین و جذاب بازی می کند. عطایی در ...