از تاریخ
 تا تاریخ
 
نقدی بر« داستان عامه پسند » به کارگردانی سید مهدی احمد پناه

   
نقدی بر« داستان عامه پسند » به کارگردانی سید مهدی احمد پناه

    "موقعیت"  و "کلام"  در خدمت کمدی

حسن پارسایی:در اجرای نمایش ، هرجمله و عبارتی که به عنوان دیالوگ بیان می شود،الزامأ باید توسط تماشاگران حاضردرسالن شنیده شود ، مگر آن  که  دلیل و کاربرد  خاصی در بین ...