از تاریخ
 تا تاریخ
 
دفتر پژوهش، آموزش و انتشارات اداره‌کل هنرهای نمایشی برگزار می‌کند

آغاز به کار «همایش ملی تئاتر برای نوجوانان»
دفتر پژوهش، آموزش و انتشارات اداره‌کل هنرهای نمایشی برگزار می‌کند

آغاز به کار «همایش ملی تئاتر برای نوجوانان»

«همایش ملی تئاتر برای نوجوانان» با تأکید بر لزوم تشویق به تولید تئاتر حرفه‌ای برای مخاطب نوجوان توسط دفتر پژوهش، آموزش و انتشارات اداره کل هنرهای نمایشی برگزار ...