از تاریخ
 تا تاریخ
 
شرکت‌کنندگان فصل‌واره فرهنگی و هنری ایثار تأکید کردند

تئاتر بچه‌های مسجد جریان‌ساز شده است
شرکت‌کنندگان فصل‌واره فرهنگی و هنری ایثار تأکید کردند

تئاتر بچه‌های مسجد جریان‌ساز شده است

دو هنرمند شرکت‌کننده در بخش تئاتر بچه‌های مسجد دومین فصل‌واره فرهنگی و هنری ایثار معتقد هستند که تئاتر بچه‌های مسجد امری جریان‌ساز شده و در این حوزه باید مسیر ...

مدیرکل بنیاد شهید شهرستان‌های تهران خبر داد

راه‌یابی یک اثر برگزیده‌ از جشنواره تئاتر استان تهران به جشنواره ملّی تئاتر ایثار
مدیرکل بنیاد شهید شهرستان‌های تهران خبر داد

راه‌یابی یک اثر برگزیده‌ از جشنواره تئاتر استان تهران به جشنواره ملّی تئاتر ایثار

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های تهران، از راه‌یابی اثر برگزیده بخش ایثار بیست و هفتمین جشنواره تئاتر استان تهران به هفتمین جشنواره ملی تئاتر ایثار ...