از تاریخ
 تا تاریخ
 
با حکم دبیر سیزدهمین جشنواره سراسری تئاتر سودای عشق

اعضای گروه ارزیابی و انتخاب بخش مسابقه صحنه معرفی شدند
با حکم دبیر سیزدهمین جشنواره سراسری تئاتر سودای عشق

اعضای گروه ارزیابی و انتخاب بخش مسابقه صحنه معرفی شدند

با حکم سعید نجفیان دبیر سیزدهمین جشنواره سراسری تئاتر سودای عشق، پنج کارشناس، مدرس و هنرمند عرصه تئاتر، آثار استانی معرفی شده به دبیرخانه سیزدهمین جشنواره سراسری ...

فرزند علی سلیمانی در مراسم بدرقه هنرمند گفت :

بدن تو را به خاک می سپاریم  تا سبز شوی و سبز بمانی
پیکر زنده یاد علی سلیمانی در قطعه هنرمندان آرام گرفت
فرزند علی سلیمانی در مراسم بدرقه هنرمند گفت :

بدن تو را به خاک می سپاریم تا سبز شوی و سبز بمانی
پیکر زنده یاد علی سلیمانی در قطعه هنرمندان آرام گرفت

پیکر زنده یاد علی سلیمانی ظهر روز جمعه ۲۲ مرداد ماه با حضور اعضای خانواده و همکارانش و اهالی هنرهای نمایشی در بهشت زهرا تشییع و در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شد.