از تاریخ
 تا تاریخ
 
با حضور جواد انصافی و امیر پارسی

مراسم کهن «خرقه سیاه‌پوشی» در سنگلج برگزار می‌شود
با حضور جواد انصافی و امیر پارسی

مراسم کهن «خرقه سیاه‌پوشی» در سنگلج برگزار می‌شود

سیاه‌باز جوان نمایش «سلطان عمرا بمیرد» که در تماشاخانه سنگلج روی صحنه است، با حضور جواد انصافی و امیر پارسی، از پیشکسوتان و استادان این هنر ایرانی، خرقه سیاه‌پوشی ...

ساسان شکوریان، کارگردان نمایش «شاماران»:

سازمان تئاتر می‌تواند هنرمندان کشور را منسجم کند
ساسان شکوریان، کارگردان نمایش «شاماران»:

سازمان تئاتر می‌تواند هنرمندان کشور را منسجم کند

ساسان شکوریان که نمایش «شاماران» را از بهبهان به تماشاخانه سنگلج تهران آورده، معتقد است برای ساماندهی فعالیت‌ هنرمندان سراسر کشور، راه‌اندازی سازمان تئاتر ایران، ...