از تاریخ
 تا تاریخ
 
گردهم آیی هنرمندان در مراسمی برای شکسپیر

گردهم آیی هنرمندان در مراسمی برای شکسپیر

 شب گذشته مراسم بزرگداشت ویلیام شکسپیر نمایشنامه نویس مطرح انگلیسی با حضور هنرمندان و پژوهشگران تئاتر که در زمینه آثار شکسپیر به خلق اثر پرداخته اند ، در تیاتر ...