از تاریخ
 تا تاریخ
 
لب کلام هنرمندان در گفت‌وگوهای هفته 54

چشم به آینده نزدیک برای آغاز دوباره اجراهای صحنه‌ای
لب کلام هنرمندان در گفت‌وگوهای هفته 54

چشم به آینده نزدیک برای آغاز دوباره اجراهای صحنه‌ای

ایران تئاتر- عباس عبدالعلی‌زاده: در هفته گذشته با توجه به ماه صفر گفت و گو درباره تعزیه ادامه داشت و گفت و گو هایی از اجراهای آینده منتشر شد اما گفت و گوهای منتشر شده ...

یادداشت ارمغان بهداروند برای  اتفاق ناگواری که در نمایش هایلایت رخ داد

احترام به رنج کارگردان و شوق مخاطب
یادداشت ارمغان بهداروند برای اتفاق ناگواری که در نمایش هایلایت رخ داد

احترام به رنج کارگردان و شوق مخاطب

ایران تئاتر - ارمغان بهداروند :صحنه ای را تصور می کنم که از چراغ چشم های مهربان‌ مردم هنردوست، روشن نباشد و بعد به دلداری کارگردانی که به غفلتی، رنجور است و دلجویی از ...