از تاریخ
 تا تاریخ
 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در مراسم اختتامیه:

جشنواره تئاتر کوتاه ارسباران  افتخاری برای استان است
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در مراسم اختتامیه:

جشنواره تئاتر کوتاه ارسباران افتخاری برای استان است

سید قاسم ناظمی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی، برگزاری جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران را افتخاری برای هنر این استان برشمرد.