از تاریخ
 تا تاریخ
 
گزارشی از فعالیت‌های دفتر برنامه‌ریزی و آموزش‌های هنری در سال 1401

محمدحسین اسماعیلی: روند فعالیت‌های دفتر آموزش در سال 1401 چشمگیر بوده است
گزارشی از فعالیت‌های دفتر برنامه‌ریزی و آموزش‌های هنری در سال 1401

محمدحسین اسماعیلی: روند فعالیت‌های دفتر آموزش در سال 1401 چشمگیر بوده است

محمدحسین اسماعیلی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و آموزش‌های هنری می‌گوید روند افزایش کمی و کیفی فعالیت‌های دفتر آموزش در سال ۱۴۰۱ چشمگیر بوده است.