از تاریخ
 تا تاریخ
 
به بهانه نمایش «شهرت» به کارگردانی شهروز دل‌افکار

اجرای تئاتر هنرجویی پدیده‌ای تازه در تئاتر ایران
به بهانه نمایش «شهرت» به کارگردانی شهروز دل‌افکار

اجرای تئاتر هنرجویی پدیده‌ای تازه در تئاتر ایران

ایران تئاتر- مجید گیاه‌چی: فرصتی دست داد به تماشای نمایش «شهرت» که اولین کار شهروز دل‌افکار در مقام کارگردان و نخستین تجربه‌ی حضور هنرجویانش، به‌عنوان گروه ...

شورای عالی راهبردی تئاتر

شورای عالی راهبردی تئاتر

شورای عالی راهبردی تئاتر نقش مشورتی برای مدیرکل دارد. شورای عالی تئاتر مسائل و مشکلات تئاتر را تحلیل و بررسی می کند سپس نتایج آن را در اختیار مدیرکل قرار می دهد تا با ...