از تاریخ
 تا تاریخ
 
دبیر اجرایی چهاردهمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان مهر دزفول عنوان کرد؛

تلاش برای خلق آثار ارزشمند در احیای فرهنگ کودک و نوجوان
دبیر اجرایی چهاردهمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان مهر دزفول عنوان کرد؛

تلاش برای خلق آثار ارزشمند در احیای فرهنگ کودک و نوجوان

دبیر اجرایی جهاردهمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان مهر دزفول از تلاش هنرمندان برای خلق آثار ارزشمند در احیای فرهنگ کودک و نوجوان با هدف شادی و نشاط در جشنواره ...