از تاریخ
 تا تاریخ
 
محمدرضا صفری بازیگر نمایش‌های سنتی در گفت‌وگو با ایران تئاتر:

تئاتر به حضور تماشاچی وابسته است
محمدرضا صفری بازیگر نمایش‌های سنتی در گفت‌وگو با ایران تئاتر:

تئاتر به حضور تماشاچی وابسته است

ایران تئاتر: محمدرضا صفری از بازیگران نمایش‌های آیینی سنتی و تخت‌حوضی، دارای مدرک کارشناسی کارگردانی سینما از دانشکده سروش صداوسیماست. او نمایش‌های مبارک و خاتون ...