از تاریخ
 تا تاریخ
 
معاون اعضای صندوق اعتباری هنر خبر داد

مسلم کریمی: 4 هزار و 923 فعال فرهنگ و هنر به سازمان تامین اجتماعی معرفی شدند
معاون اعضای صندوق اعتباری هنر خبر داد

مسلم کریمی: 4 هزار و 923 فعال فرهنگ و هنر به سازمان تامین اجتماعی معرفی شدند

مسلم کریمی، معاون اعضای صندوق اعتباری هنر از معرفی قریب به ۵ هزار نفر از فعالان فرهنگی و هنری کشور در شش ماه نخست سال جاری از سوی صندوق اعتباری هنر به سازمان تامین ...