از تاریخ
 تا تاریخ
 
با برگزاری مراسم تکریم و معارفه مدیر دفتر انتشارات و پژوهش اداره‌کل هنرهای نمایشی؛

سعید اسدی جایگزین رایانی‌مخصوص شد
با برگزاری مراسم تکریم و معارفه مدیر دفتر انتشارات و پژوهش اداره‌کل هنرهای نمایشی؛

سعید اسدی جایگزین رایانی‌مخصوص شد

با انتخاب سعید اسدی به عنوان مدیر دفتر انتشارات و پژوهش اداره‌کل هنرهای نمایشی پس از استعفای مهرداد رایانی‌مخصوص، مراسم تکریم و معارفه با حضور مدیرکل هنرهای ...