از تاریخ
 تا تاریخ
 
گفت‌وگو با سیدعلی تدین صدوقی به بهانه عرضه نمایشنامه‌ شال‌گردن در نمایشگاه کتاب تهران

نمایشنامه‌ای  اپیزودیک در مورد شهدای چهار اقلیت‌ مذهبی
گفت‌وگو با سیدعلی تدین صدوقی به بهانه عرضه نمایشنامه‌ شال‌گردن در نمایشگاه کتاب تهران

نمایشنامه‌ای اپیزودیک در مورد شهدای چهار اقلیت‌ مذهبی

سید علی تدین صدوقی نامی آشنا در عرصه نویسندگی، کارگردانی، نقد و آموزش و پژوهش در تئاتر کشور است. «شالگردن» آخرین نمایشنامه او که توسط انتشارات‌نگار تابان به چاپ ...