از تاریخ
 تا تاریخ
 
نگاهی به نمایش «دستهایت کو مم‌حسن» به کارگردانی «رضا کرمی‌زاده»

آنچه باید شگفتی‌ساز شود
نگاهی به نمایش «دستهایت کو مم‌حسن» به کارگردانی «رضا کرمی‌زاده»

آنچه باید شگفتی‌ساز شود

ایران تئاتر:«نمایش دستهایت کو مم‌حسن» به کارگردانی «رضا کرمی‌زاده» تا یکم مردادماه جاری در تماشاخانه سرو روی صحنه می رود . بازخوانی نقد این نمایش به قلم رضا آشفته ...