از تاریخ
 تا تاریخ
 
رونق دوباره تئاتر و رویکرد فرهنگی دولت سیزدهم در گفت‌وگو با پیشکسوت هنرهای نمایشی

هوشنگ توکلی: مدیران جدید در پی تغییرات مثبت در عرصه تئاتر هستند
رونق دوباره تئاتر و رویکرد فرهنگی دولت سیزدهم در گفت‌وگو با پیشکسوت هنرهای نمایشی

هوشنگ توکلی: مدیران جدید در پی تغییرات مثبت در عرصه تئاتر هستند

هوشنگ توکلی بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر روند اجرای تئاتر را در چهار دهه گذشته همراه با فرازوفرودهایی دانست که به حوزه تصمیم‌گیری‌های مدیریتی برمی‌گردد و ...