از تاریخ
 تا تاریخ
 
در جریان سفر کاظم نظری به شهرستان درود

مدیرکل هنرهای نمایشی با پیشکسوت تئاتر لرستان دیدار کرد
در جریان سفر کاظم نظری به شهرستان درود

مدیرکل هنرهای نمایشی با پیشکسوت تئاتر لرستان دیدار کرد

مدیرکل هنرهای نمایشی در دیدار با محمدرضا زندیان، هنرمند باسابقه تئاتر استان لرستان، بر ضرورت استفاده از تجربه هنرمندان پیشکسوت تئاتر کشورمان در ابعاد مختلف تاکید ...