از تاریخ
 تا تاریخ
 
توسط انتشارات پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری منتشر شد

کتاب داستان سه نخ  نوشته فریده شیر ژیان
توسط انتشارات پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری منتشر شد

کتاب داستان سه نخ نوشته فریده شیر ژیان

"داستان سه نخ،تئاترموزه،اجرای نمایش و داستان گویی در موزه ی فرش ایران" عنوان کتابی به قلم فریده شیرژیان است که توسط انتشارات پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در تاریخ ...